Hervorming langdurige zorg

Misschien heeft u het al gehoord of gezien via televisie of kranten: de AWBZ verdwijnt per 1 januari 2015. Alle zorg die via de AWBZ werd vergoed, wordt ondergebracht bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor.

lees verder

Agis Zorgkantoren

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een verplichte verzekering voor alle inwoners van Nederland tegen ziektekosten die niet via de basisverzekering worden gedekt. Het gaat daarbij om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn. Bijvoorbeeld zorg bij langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd. De uitvoering van de AWBZ is in handen van de zorgkantoren. Zorgkantoren zijn in het leven geroepen door de gezamenlijke zorgverzekeraars. De AWBZ-zorg is regionaal georganiseerd. Nederland is hiervoor onderverdeeld in regio's. Per regio voert een zorgkantoor namens alle zorgverzekeraars de AWBZ uit.

Agis Zorgkantoren verder als Achmea Zorgkantoor
Misschien heeft u er al over gelezen of gehoord. Agis en Zilveren Kruis - beide onderdeel van Achmea - gaan vanaf 1 januari 2015 samen verder. Dat betekent ook een verandering voor de Agis Zorgkantoren. Zij gaan vanaf 1 januari verder als Achmea Zorgkantoor.
 
Alle informatie is te vinden op Achmeazorgkantoor.nl.

Print pagina
Sitemap  Disclaimer  Privacy   Cookies