VECOZO schakelpunt en AZR-berichtenverkeer

Landelijk is afgesproken dat het AZR-berichtenverkeer via het VECOZO schakelpunt (VSP) AWBZ loopt.

Via dit VSP moeten zorgaanbieders hun AZR-berichten versturen. Het VSP vormt hierbij het centrale punt en voert ook controles uit.

Agis zorgkantoren zijn volledig aangesloten op het VSP voor het ontvangen en versturen van AZR-berichten. Voor zorgaanbieders betekent dit het volgende:
  • zorgaanbieders moeten controleren of hun VECOZO certifica(a)t(en) geschikt is/zijn voor het VSP-AWBZ;
  • zorgaanbieders moeten controleren of de machtigingen geregeld zijn;
  • het VSP biedt de mogelijkheid handmatig AZR-berichten te up- en downloaden;
  • zorgaanbieders kunnen de gedownloade berichten in hun eigen systeem inlezen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met het zorgkantoor via helpdeskazr@achmea.nl.

Meer informatie over het aansluiten op het VSP-AWBZ vindt u op de website van VECOZO.

 

 

Print pagina
Sitemap  Disclaimer  Privacy   Cookies