Declaratieprotocol en aanvulling

De Agis Zorgkantoren hebben voor 2014 een aanvulling opgesteld op het landelijk declaratieprotocol.

lees verder

Declareren

Op dit gedeelte van de website informeren wij zorgaanbieders over de stand van zaken rond het declareren van AWBZ zorg, met de EI-standaard AW319.

25 juli 2014 - Verwerking AW319 weer gestart De problemen rondom declareren via de AW319 zijn opgelost en de verwerking van de berichten is gestart.

Lees verder

10 juli 2014 - Aanpassingen declaratiebericht wijkverpleging en zintuiglijk gehandicapten beschikbaar De ‘HLZ expertgroep declareren’, bestaande uit een afvaardiging van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en softwareleveranciers, presenteerde op de Vektissite de aanpassingen van de specificaties voor het declaratiebericht betreffende wijkverpleging en extramurale behandeling voor zintuiglijk gehandicapten.

Lees verder

07 juli 2014 - Wijzigingen Declareren vanaf 1 juli Per 1 juli 2014 zijn wijzigingen doorgevoerd op de koppeltabel, controlematrix en bedrijfs- en controleregels (N7). De wijzigingen hebben wij in ons systeem opgenomen met ingangsdatum 1 januari 2014. Hieronder leest u de omschrijving van de wijzigingen in de koppeltabel en de wijzigingen in de controlematrix.

Lees verder

13 juni 2014 - Aan- en afmelden voor nieuwsmail AZR U kunt zich vanaf nu aan- en afmelden voor de nieuwsmail AZR en Zorgtoewijzing via de website. Op deze manier willen wij er voor zorgen dat u meer controle heeft over het wel of niet ontvangen van de nieuwsmail.

Lees verder

12 maart 2014 - Onterechte afkeur mutatiedagen Wij hebben geconstateerd dat wij in sommige situaties mutatiedagen onterecht afkeuren. Het gaat om de volgende situatie: Na einde zorg worden er mutatiedagen gedeclareerd over de maand volgend op de maand van einde zorg.

Lees verder

28 februari 2014 - Controlematrices AW319 2014 De controles op ‘niet-naast’ en ‘moet-naast’ zijn verscherpt in declaraties over 2014.

Lees verder

23 december 2013 - Alle documenten voortaan via Vektis Op 1 juli 2013 is de centrale landelijke helpdesk declareren opgeheven. Sindsdien worden alleen nog hulptabellen, zoals de koppeltabel en de controlematrices voor de AW319 en AW320 gepubliceerd.

Lees verder

19 september 2013 - Prestatie H114 en verbeterpunten declareren bij zorgkantoor We informeren u over twee onderwerpen, namelijk prestatie H114 en verbeterpunten bij het zorgkantoor over declareren.

Lees verder

26 augustus 2013 - Overlap van één dag bij declaratie In 2013 is de nieuwe controleset ingericht in ons declaratiesysteem volgens landelijke standaard. Wij krijgen regelmatig vragen over foutcode 8408 ‘Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij dezelfde behandelaar/uitvoerder’.

Lees verder

26 augustus 2013 - Declareren van mutatiedagen Regelmatig krijgen wij de vraag hoe om te gaan met het declareren van mutatiedagen voor de sector V&V. De beleidsregel 300-537 stelt een aantal voorwaarden aan het declareren van mutatiedagen met prestatiecodes Z916 en Z917.

Lees verder

14 augustus 2013 - Vraag en antwoord indicatievrije prestaties Maandag 5 augustus hebben wij een e-mail gestuurd over het aanleveren van cliëntgegevens waarvoor indicatievrije prestaties gedeclareerd worden. Naar aanleiding van deze e-mail zijn er diverse vragen bij ons binnen gekomen.

Lees verder

Print pagina
Sitemap  Disclaimer  Privacy   Cookies